ZAPISY NA ZAJĘCIA RUCHOWE w Karczewie W RAMACH PROGRAMU ZDROWY KRĘGOSŁUP

Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci odbywają się 2 razy w tygodniu i wystartują w poniedziałek, 4 listopada 2019 r. Przy rejestracji prosimy pamiętać o wybraniu dwóch terminów zajęć. Nie ma konieczności ponownego rezerwowania terminów zajęć w następnych tygodniach. Zajęcia odbywają się cyklicznie, o tych samych porach.

 1. Klikamy przycisk REJESTRACJA i wybieramy usługę: A Nieodpłatne zajęcia grupowe w ramach programu Zdrowy Kręgosłup — Karczew • 30 min.
 2. Z podanych terminów wybieramy dzień tygodnia i godzinę zajęć (np. poniedziałek 4.11 godz. 17.30) i klikamy ikonę.
 3. Wpisujemy imię i nazwisko DZIECKA oraz e-mail i telefon RODZICA, wyrażamy zgodę i REJESTRUJEMY.
 4. Na Państwa e-mail przyjdzie informacja o rejestracji, w celu zachowania wybranego terminu trzeba potwierdzić link w ciągu godziny.
 5. Powtarzamy procedurę (z punktów 1, 2, 3, 4), wybierając drugi dzień tygodnia.
 6. Jeżeli mamy więcej niż jedno dziecko, powtarzamy rejestrację dla następnych dzieci.
 7. Rejestrację na zajęcia dokonujemy tylko raz, nie ma konieczności rezerwowania zajęć co tydzień.
 8. W sytuacjach kryzysowych prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@kangurek-terapia.pl lub tel. 733 38 38 83.

ZAPISY NA ZAJĘCIA RUCHOWE W RAMACH PROGRAMU ZDROWY KRĘGOSŁUP — tylko dla dzieci zgłoszonych na piśmie.

Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci odbywają się 2 razy w tygodniu i startują już w najbliższy poniedziałek 9 września. Prosimy pamiętać o wybraniu dwóch terminów zajęć przy rejestracji. Nie ma konieczności ponownego rezerwowania terminów zajęć w następnych tygodniach. Zajęcia odbywają się cyklicznie, w tych samych porach. Pierwsza rejestracja oznacza deklarację stałego terminu zajęć w wybranych dniach.

Rejestracja pod nr tel. 733 38 38 83 lub osobiście w recepcji Kangurka.

Adres: ul Graniczna 10 Józefów (Michalin) nad Pizzerią DOMINIUM. Kangurek znajduje się na I piętrze, wejście znajduje się po lewej stronie budynku.


Projekt współfinansowany z EFS: Zdrowy kręgosłup – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci

KANGUREK centrum rozwoju dziecka został partnerem projektu „Zdrowy kręgosłup – zajęcia terapeutyczne dla dzieci z woj. mazowieckiego”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Bezpłatna rehabilitacja dzieci z woj. mazowieckiego. Projekt współfinansowany z EFS.

Dla kogo: dzieci z klas I – VI szkoły podstawowej z wadami kręgosłupa

Kiedy: wrzesień 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Oferta:

 • 3 bezpłatne badania fizjoterapeutyczne (początkowe, w połowie interwencji i końcowe),
 • atrakcyjne i skuteczne bezpłatne zajęcia ruchowe 2 x w tygodniu,
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych.

Projekt UE

KANGUREK centrum rozwoju dziecka został partnerem projektu „Zdrowy kręgosłup – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z woj. mazowieckiego”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Cel projektu:

 • poprawa stanu zdrowia w zakresie przeciwdziałania wad kręgosłupa wśród 320 dzieci klas I-VI szkół podstawowych z powiatu otwockiego.

Planowane efekty:

 • wzrost wykrywalności niezdiagnozowanych wad i chorób kręgosłupa oraz zmniejszenie w znaczącym stopniu wad kręgosłupa wśród dzieci w wieku szkolnym,
 • wzrost wiedzy w zakresie profilaktyki i leczenia chorób kręgosłupa u 640 osób przez objecie zadaniem dzieci oraz rodziców.

Wartość projektu: 1 940 508 zł, w tym wartość dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 552 406,40 zł.