Niezwykle istotne jest jak najszybsze wychwycenie pierwszych, nieutrwalonych zaburzeń i rozpoczęcie terapii. Dzięki plastyczności mózgu we wczesnym okresie rozwoju istnieje możliwość wyrównania deficytu rozwojowego, co sprawi, że zaburzenia wieku rozwojowego nie odcisną piętna na dalszym życiu pacjenta. U dzieci z cięższymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wcześnie podjęta terapia pozwoli na maksymalizację potencjału rozwojowego dziecka.

Leczymy zaburzenia wieku rozwojowego

Oferowana przez nas terapia przeznaczona jest dla wcześniaków, noworodków patologicznych ciąż i porodów oraz niemowląt i małych dzieci z pierwotnymi i wtórnymi schorzeniami.

Z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego pracują specjaliści z różnych dziedzin. Najlepsze efekty daje jednoczesna współpraca fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, terapeuty integracji sensorycznej, a także logopedy.

Fizjoterapia prowadzona w Centrum Terapii Kangurek z Józefowa jest skierowana do dzieci i niemowląt:

  • ze zdiagnozowaną przepukliną oponowo-rdzeniową, wrodzonym wodogłowiem i innymi zaburzeniami związanymi z nieprawidłowym rozwojem układu nerwowego,
  • z nieprawidłowymi wzorcami ruchowymi,
  • z zaburzeniami koordynacji ruchowej,
  • z zaburzeniami w zakresie rozwoju psychomotorycznym,
  • z zespołem Downa i innymi chorobami wrodzonymi związanymi z nieprawidłową liczbą chromosomów,
  • z asymetrią ułożeniową,
  • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

Specjaliści z naszego ośrodka wykorzystują takie metody terapii jak: NDT-Bobath czy Vojty, Trójpłaszczyznowa Terapia stóp, terapia integracji sensorycznej. Stosowany jest również masaż wykonywany metodą Shantala.

Dla kogo: terapia przeznaczona dla wcześniaków, noworodków patologicznych ciąż i porodów oraz niemowląt i małych dzieci z pierwotnymi i wtórnymi schorzeniami.

Cel: ćwiczenia zapewniają prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w przyszłości dzieciom zagrożonym uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.
Wiek: 0-3 rok życia

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Czas trwania terapii: zależny od indywidualnych potrzeb i rodzaju zaburzeń wieku rozwojowego. Częstotliwość wizyt ustala lekarz.
Koszt:
konsultacja – 130 zł, terapia (kolejne wizyty) 130 zł