W spotkaniach biorą udział dzieci oraz rodzice lub opiekunowie. Podczas zajęć umuzykalniających słuchamy piosenek i rymowanek, uczymy się gry na instrumentach muzycznych, tańczymy i bawimy się w zabawy ruchowe.

Dla kogo: warsztaty dla wszystkich dzieci uzdolnionych lub zainteresowanych muzycznie.

Cel: zajęcia rozwijają zainteresowania i uzdolnienia muzyczne, pobudzają aktywność ruchową oraz świadomość własnego ciała, rozbudzają ciekawość rytmiczną, relaksują, uczą aktywnego słuchania i wprowadzają w świat dźwięków i rytmu.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 45 min
Cena: 40,00 zł