TUS – Trening umiejętności społecznych to program przeznaczony dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych (m.in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, z panowaniem nad złością „nielubianych” przez kolegów). Zajęcia grupowe skierowane są również do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych i adaptacją do nowych sytuacji.

Dla kogo: w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym.

Cel: zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Zajęcia ponadto mają na celu: trenowanie umiejętności społecznych, trenowanie umiejętności komunikacyjnych, modyfikowanie zachowań na bardziej aprobowane społecznie, naukę współpracy w grupie i samokontroli, naukę radzenia sobie z emocjami i adekwatnego wyrażania ich, praca nad przestrzeganiem zasad, odreagowanie napięć emocjonalnych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, budowanie tożsamości i poczucia własnej wartości.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: cykl 12 spotkań trwających po 90 min każde
Cena: 50,00 zł / 1 zajęcia (600,00 zł całość) + wywiad z rodzicem poprzedzający TUS 100,00 zł