Podstawą terapii jest usprawnianie małej motoryki dziecka, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ta dostarcza również wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Dla kogo: zajęcia kierowane są do dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne, mających problem z koordynacją obu rąk w trakcie wykonywania tych czynności oraz z koordynacją wzrokowo-ruchową, mających obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej, mających problem z samoobsługą, z nadwrażliwością dotykową oraz niedowrażliwionych dotykowo, niewidomych i słabowidzących.

Cel: poprawa umiejętności chwytu, wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, przekraczanie linii środka ciała.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 100,00 zł