Terapia behawioralna zakłada, że wszelkie niepożądane zachowania, jak nieśmiałość, moczenie nocne, fobie czy nerwice zostały wyuczone, w związku z czym można się ich oduczyć. Technika ta bazuje więc na podstawowym założeniu behawioryzmu, a więc na teorii uczenia się. Terapeuta, rodzic lub opiekun starają się wzmacniać zachowania pożądane, a redukować i eliminować zachowania nieprawidłowe. Terapię behawioralną rozpoczyna się od nauki podstawowych umiejętności, np. zachowywania kontaktu wzrokowego, prawidłowego jedzenia, wskazywania i przynoszenia konkretnych przedmiotów.

Dla kogo: dzieci autystyczna, z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz prezentujące trudne zachowania, z zaburzeniami neurologicznymi, trudnościami w uczeniu, obniżoną motywacją, deficytem uwagi, nadpobudliwością, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami mowy i komunikacji.

Cel: rozwijanie zachowań deficytowych, redukcja zachowań niepożądanych, generalizacja i utrzymanie efektów terapii.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 120,00 zł