Stymulacja lewej półkuli mózgu ((symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania) jest to program przygotowujący dzieci do nauki pisania i czytania. Przygotowanie do nauki czytania i pisania powinno uwzględniać przede wszystkim stymulacje lewej półkuli mózgu, czyli zadania sekwencyjne, linearne i relacyjne. Opanowanie języka pisanego wymaga bowiem ukształtowanych umiejętności szeregowania, układania sekwencji i ujmowania relacji. Badania neuroobrazowania mózgu dostarczyły wiedzy na temat sekwencyjnych strategii przetwarzania informacji przez lewą półkulę mózgu. To ona jest odpowiedzialna za organizację informacji językowych i logiczne myślenie. Umiejętności sekwencyjne przedszkolaka warunkują w przyszłości szybkie czytanie ze zrozumieniem ucznia.

Dla kogo: zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Program dla dzieci 5 i 6 letnich przygotowuje je do rozpoczęcia nauki w szkole.

Cel: rozwinięcie percepcji wzrokowej, analizy, syntezy wzrokowej i odwróceń, sekwencji, grafopercepcji.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 50 min
Cena: 150,00 zł