Logorytmika to przyjazna forma zajęć dla dzieci, która łączy zabawy logopedyczne z elementami rytmiki. Oddziaływuje na funkcje słuchowe, ruchowe, słuchowo – ruchowe stymulując ich harmonijny rozwój. Ponieważ mowa jest aktem ruchowym,  koordynującym pracę trzech układów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Ponadto,  ćwiczenia logorytmiczne uwrażliwiają  na muzykę i dźwięk, rozwijają pamięć, spostrzegawczość i wyobraźnię, doskonalą koncentrację, wzbogacają słownictwo, jednocześnie przyczyniają się do społecznego rozwoju, biorącego w nich udział, dziecka. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i są podzielone na 2 grupy wiekowe: 2-3 i 4-5 lat.

Cel: wspomaganie rozwoju mowy poprzez ćwiczenia: oddechowe, słuchowe, ruchowe, muzyczno-ruchowe, słuchowo-ruchowe, słowno-rytmiczne, usprawniające narządy mowy, głosowe.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 30 min
Cena: 20,00 zł