Terapia logopedyczna obejmuje szereg działań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, w tym m.in.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, masaż logopedyczny, komunikację alternatywną i wspomagającą. Terapia poprzedzona jest diagnozą postawioną na podstawie wywiadu z rodzicami, sprawdzeniem nadawania i rozumienia mowy, oceną budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną artykulacji i wybranych czynności fizjologicznych w obrębie narządu mowy (połykanie, oddychanie, fonacja, odgryzanie, gryzienie i żucie) oraz orientacyjnym i fonematycznym badaniem słuchu.

Usługi logopedy w Centrum Terapii Kangurek w Józefowie

Aby terapia była skuteczna, należy zwrócić się do specjalisty tak szybko, jak to możliwe. Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym większa szansa na naukę poprawnej wymowy i zdobycie umiejętności sprawnej komunikacji na całe życie. Nieleczone wady wymowy oraz mowy utrwalają się, przez co wraz z wiekiem ich skorygowanie może sprawiać coraz więcej trudności. Pośrednio mogą one również wywoływać inne zaburzenia rozwojowe i rzutować na różne sfery w życiu pacjenta.

Najczęściej pierwsze problemy z prawidłową wymową pojawiają się już u 2- i 3-letnich dzieci. Spostrzegawczy rodzic jest w stanie szybko zauważyć nieprawidłową wymowę pierwszych głosek, dzięki czemu może od razu zwrócić się z dzieckiem do logopedy.

Jednak anatomiczne przyczyny wad wymowy mogą zostać zauważone już u niemowląt – w tej sytuacji warto rozważyć interwencję chirurgiczną, dzięki której dziecko nie będzie miało problemów z wymową w późniejszym życiu. Niezwykle duże znaczenie dla poprawnego rozwoju narządów mowy ma również sposób karmienia dziecka w wieku niemowlęcym – pociecha żywiona przy pomocy butelki z nieodpowiednim smoczkiem od pierwszych chwil jest narażana na pojawienie się wad wymowy. To, co powinno zaalarmować rodziców niemowląt, to między innymi stałe oddychanie przez buzię, brak reakcji na dźwięki dochodzące nawet z zabawek, brak gaworzenia.

Dla kogo: terapia dla dzieci z wadami artykulacyjnych, opóźnieniem rozwoju mowy, niepłynnością mówienia, trudnością w logicznym i prawidłowym budowaniu zdań, jąkaniem, zaburzeniami mowy towarzyszącymi niepełnosprawności intelektualnej, autyzmowi, Zespołowi Aspergera, z rozszczepem.

Cel: rozwój, kształtowanie i doskonalenie mowy, usuwanie różnego rodzaju wad i zaburzeń, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Koszt: Konsultacja – 130 zł, terapia logopedyczna (kolejne wizyty) – 130 zł