Konsultacje to wstępne spotkania z psychologiem, które pomogą określić podstawowe trudności osoby zgłaszającej się i jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać. Konsultacja pomaga też ustalić zakres, w jakim jest to możliwe, i najlepszą formę pomocy dla określonego rodzaju trudności. Specjalista wstępnie zdiagnozuje, z czego trudność może wynikać, a jeśli to będzie konieczne, pokieruje do innych specjalistów, aby dokonać kompleksowej diagnozy przyczyny problemów. Konsultacja psychologiczna może być wstępem do pełnej diagnozy psychologicznej.

Prowadzimy konsultacje pod kątem: zaburzeń rozwoju poznawczego, zaburzeń zachowania i emocji, problemów adaptacyjnych, trudności wychowawczych, trudności szkolnych oceny funkcjonalnej (dzieci od 6 miesiąca życia, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży) oraz wspierania prawidłowego rozwoju i funkcjonowania.

Umów się na konsultację u psychologa, jeśli Twoje dziecko:

 • sprawia kłopoty wychowawcze w domu / przedszkolu / szkole,
 • ma zaburzenia koncentracji i uwagi (niemożność skupienia się na wykonywanej czynności),
 • bardzo często miewa napady złości, agresji, często płacze lub jest smutne,
 • jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych,
 • przeżywa trudności związane ze zmianami funkcjonowania rodziny, np. choroby, sytuacje konfliktowe między rodzicami, separacje, rozwód, konflikty między rodzeństwem, śmierć członka rodziny,
 • nie potrafi poradzić sobie ze stresem i innymi trudnymi emocjami, co objawia się bezsennością, zaburzeniami odżywiania oraz lękliwością, a także ucieczką w cyber świat lub sięganiem po używki,
 • często wchodzi w konflikty,
 • nie osiąga przewidzianych dla swojego wieku umiejętności i osiągnięć rozwojowych, długo uczy się nowych zachowań i umiejętności,
 • nie nawiązuje stosownych do wieku prób komunikowania się z otoczeniem i najbliższymi oraz ma kłopoty w nawiązywaniu relacji społecznych,
 • przejawia trudności adaptacyjne, jest nieśmiałe, zalęknione, ma problemy natury emocjonalnej,
 • ma trudności z nauką,
 • nie mówi w określonych sytuacjach (w których mówienie jest oczekiwane, np. w szkole, w przedszkolu, w obecności określonych osób), w innych natomiast mówi,
 • wykazuje problemy z jedzeniem, spaniem, przejściem treningu czystości.

Często rodzice nie posiadają wiedzy na temat rozwoju dziecka i nie wiedzą, jak zachować się w określonych sytuacjach. Niektóre sposoby postępowania popularne wśród młodzieży mogą u opiekunów wzbudzać wątpliwości i pytania, czy zachowanie dziecka mieści się w normie. Warto sięgnąć po pomoc psychologa, który jest w stanie obiektywnie ocenić postępowanie małoletniego i podpowiedzieć rodzicom, jak mogą motywować podopiecznego do zmian oraz jak reagować w trudnych sytuacjach, nie wyrządzając szkód w relacji pomiędzy opiekunem a dzieckiem.

Konsultacja psychologiczna odbywa się z udziałem rodziców/ rodzica, bez obecności dziecka. Po konsultacji specjalista wskaże dalsze kroki interwencji (np. spotkanie i obserwację dziecka, udział w terapii, konsultacje u innych specjalistów). Wizyta wstępna u psychologa w Centrum Terapii Kangurek zlokalizowanym w Józefowie kończy się ustaleniem dalszych kroków, dzięki czemu rodzice wiedzą, jak dalej postępować ze swoim dzieckiem i jaka formy pomocy będzie odpowiednia.

Czas trwania: 60 min
Koszt: konsultacja i terapia – 130 zł, diagnoza psychologiczna 160 zł