Metoda FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz to terapia, w której każdy pacjent ma indywidualnie dostosowany program ćwiczeń w zależności od kąta skrzywienia oraz od wyniku badania klinicznego.

Metoda FITS wykorzystywana jest w terapii:

 • skolioz,
 • wad postawy ciała,
 • jako wspomaganie leczenia gorsetowego,
 • jako przygotowanie do zabiegów operacyjnych,
 • korekcja obręczy barkowej i miednicznej po operacji.

Co obejmuje koncepcja FITS?

 • badanie klasyczne oraz badanie wg koncepcji FITS,
 • przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni,
 • budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie.

Jakie są główne założenia koncepcji FITS?

 • uświadomienie dziecku istniejącej deformacji kręgosłupa i tułowia, oraz wskazanie kierunku korekcji skoliozy,
 • relaksacja struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny,
 • nauka prawidłowego obciążania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciążania kończyn dolnych,
 • wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia,
 • nauka prawidłowego shiftu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dla korekcji łuku pierwotnego ze stabilizacją (bądź utrzymaniem w korekcji) łuku wtórnego,
 • torowanie prawidłowego trójpłaszczyznowego oddechu korekcyjnego w pozycjach fizjologicznych,
 • wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia związane ze skrzywieniem (asymetria ustawienia głowy, asymetria linii barków, łopatek, trójkątów talii i miednicy).

Trójpłaszczyznowa, manualna terapia stóp na neurofizjologicznych podstawach wg. Barbary Zukunft-Huber

Terapia oparta jest na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka oraz na zasadach terapii manualnej. Zasady tej terapii tworzą podstawę do wczesnego diagnozowania i wczesnego leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy min. stopy przywiedzeniowo-serpentynowej, stopy końsko-szpotawej, stopy koślawej, płaskostopia. W terapii wykorzystuje się specjalne manualne techniki mobilizacyjne i rozciągające wraz z funkcjonalnym bandażowaniem.