Zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, które objawia się trudnościami w tworzeniu relacji międzyludzkich, komunikowaniu uczuć, zamknięciem na nowe znajomości czy specyficzną oschłością w kontaktach, wskazują najczęściej na autyzm. Rodzice zaczynają zdawać sobie sprawę z tej przypadłości, gdy dziecko nie wykazuje chęci zabawy z rówieśnikami, reaguje sztywnością na dotyk, jest nadwrażliwe na dźwięki i ma trudności w nauce.

W Centrum Terapii Kangurek z Józefowa oferowane są usługi skierowane do autystycznych dzieci oraz ich rodziców. Chociaż zaburzenie, o którym tutaj mowa, nie jest chorobą sensu stricto i nie poddaje się jej leczeniu, dużym wsparciem w jego przebiegu jest terapia. Dzięki niej dziecko autystyczne może lepiej wykorzystać swój potencjał oraz nabyć umiejętności społeczne, które ułatwią mu funkcjonowanie na co dzień.

Terapia integracji sensorycznej w autyzmie

W Centrum Terapii Kangurek z Józefowa wykorzystuje się między innymi terapię integracji sensorycznej. Dzięki tej metodzie możliwe jest nauczenie dziecka z autyzmem poprawnego odbierania bodźców zmysłowych i odpowiedniej reakcji na nie. Jednocześnie terapia integracji sensorycznej pomaga poprawić koordynację ruchową dziecka, a także zdolność koncentracji.

Czas trwania: 45 min

Koszt: konsultacja – 130 zł, terapia cykliczna płatna z góry – 110 zł za 45 min, płatności jednorazowe 130 zł