Integracja sensoryczna (SI) to płynne i skoordynowane działanie połączone z odpowiednią interpretacją informacji pozyskiwanych przez zmysł wzroku, słuchu, dotyku i równowagi do celowego działania. Terapia integracji sensorycznej polega na wykonywaniu aktywności, które pobudzają i stymulują u dzieci wszystkie zmysły.

Dla kogo: dzieci z diagnozą integracji sensorycznej.

Cel: wyrównanie deficytów w zakresie odbierania lub przetwarzania bodźców sensorycznych.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 100,00 zł