Diagnoza integracji sensorycznej (SI) polega na kompleksowych badaniach dziecka oraz na jego obserwacji w spontanicznej aktywności i sytuacjach zadaniowych. Przed postawieniem diagnozy, wykwalifikowany terapeuta SI przeprowadza wywiad z rodzicami, którzy następnie wypełniają stosowne kwestionariusze, a także przeprowadza próby kliniczne i testy kalifornijskie u dzieci, dzięki którym może ocenić poziom integracji zmysłów.

Dla kogo: dzieci mające problemy z samoobsługą, koncentracją, pisaniem, mówieniem, orientacją w przestrzeni, koordynacją obustronną i wzrokowo-ruchową, trudnościami w uczeniu się i w kontaktach z rówieśnikami.

Cel: postawienie trafnej diagnozy i przygotowanie indywidualnej terapii integracji sensorycznej.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: od 2 do 4 spotkań po 45 min (w zależności od potrzeby)
Cena: 400,00 zł / w zależności od potrzeby od 2 do 4 spotkań