ZAPISY NA ZAJĘCIA RUCHOWE W RAMACH PROGRAMU ZDROWY KRĘGOSŁUP — tylko dla dzieci zgłoszonych na piśmie.

Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci odbywają się 2 razy w tygodniu i startują już w najbliższy poniedziałek 9 września. Prosimy pamiętać o wybraniu dwóch terminów zajęć przy rejestracji. Nie ma konieczności ponownego rezerwowania terminów zajęć w następnych tygodniach. Zajęcia odbywają się cyklicznie, w tych samych porach. Pierwsza rejestracja oznacza deklarację stałego terminu zajęć w wybranych dniach.

Rejestracja pod nr tel. 733 38 38 83 lub osobiście w recepcji Kangurka.

Adres: ul Graniczna 10 Józefów (Michalin) nad Pizzerią DOMINIUM. Kangurek znajduje się na I piętrze, wejście znajduje się po lewej stronie budynku.


Projekt współfinansowany z EFS: Zdrowy kręgosłup – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci

KANGUREK centrum rozwoju dziecka został partnerem projektu „Zdrowy kręgosłup – zajęcia terapeutyczne dla dzieci z woj. mazowieckiego”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Bezpłatna rehabilitacja dzieci z woj. mazowieckiego. Projekt współfinansowany z EFS.

Dla kogo: dzieci z klas I – VI szkoły podstawowej z wadami kręgosłupa

Kiedy: wrzesień 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Oferta:

  • 3 bezpłatne badania fizjoterapeutyczne (początkowe, w połowie interwencji i końcowe),
  • atrakcyjne i skuteczne bezpłatne zajęcia ruchowe 2 x w tygodniu,
  • uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych.

Projekt UE

KANGUREK centrum rozwoju dziecka został partnerem projektu „Zdrowy kręgosłup – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z woj. mazowieckiego”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Cel projektu:

  • poprawa stanu zdrowia w zakresie przeciwdziałania wad kręgosłupa wśród 320 dzieci klas I-VI szkół podstawowych z powiatu otwockiego.

Planowane efekty:

  • wzrost wykrywalności niezdiagnozowanych wad i chorób kręgosłupa oraz zmniejszenie w znaczącym stopniu wad kręgosłupa wśród dzieci w wieku szkolnym,
  • wzrost wiedzy w zakresie profilaktyki i leczenia chorób kręgosłupa u 640 osób przez objecie zadaniem dzieci oraz rodziców.

Wartość projektu: 1 940 508 zł, w tym wartość dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 552 406,40 zł.