Niezwykle istotne jest jak najszybsze wychwycenie pierwszych, nie utrwalonych zaburzeń i rozpoczęcie terapii. Dzięki plastyczności mózgu we wczesnym okresie rozwoju, istnieje ogromny potencjał na wyrównanie deficytu rozwojowego. U dzieci z cięższymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wcześnie podjęta terapia pozwoli na maksymalizację potencjału rozwojowego dziecka.

Dla kogo: terapia przeznaczona dla wcześniaków, noworodków patologicznych ciąż i porodów oraz niemowląt i małych dzieci z pierwotnymi i wtórnymi schorzeniami.

Cel: ćwiczenia zapewniają prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w przyszłości dzieciom zagrożonym uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.
Wiek: 0-1 rok życia

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: pierwsza wizyta 130 zł, kolejne 100,00 zł